Να στείλετε μήνυμα
Y&X Beijing Technology Co., Ltd.
επιχείρηση
Προϊόντα
Αντιδραστήρια επίπλευσης
Αντιδραστήρια επίπλευσης αφρού
Συλλέκτες αντιδραστηρίων επίπλευσης
Xanthate επίπλευση
Συλλέκτης Dithiophosphate
Ισοπροπύλιο αιθυλικό Thionocarbamate
Μεθυλικό ισοβουτιλικό Carbinol
Χρυσός που διυλίζει τις χημικές ουσίες
Κατευναστικό επίπλευσης
Φιλικές χημικές ουσίες Eco
Flocculant Polyacrylamide
Ειδικό αντιδραστήριο
Αντιδραστήρια επίπλευσης χαλκού
Χρυσές χημικές ουσίες επίπλευσης
Χρυσές χημικές ουσίες μεταλλεύματος
Χημικές ουσίες εξόρυξης χρυσού
Ενεργοποιητικά αντιδραστήρια